Kontakt

Ako imate poslovne upute ili bilo kakva pitanja za nas, kontaktirajte nas.
Hvala!

Telefon: +387 57 623 513

Email: mirko.bozalo@gmail.com

Adresa: Karađorđeva 19, 71230 Kalinovik, BiH