Putovanje u Mljekaru Pađeni


Danas (27.09.2020.godine) je 17 naših članova imalo mogućnost da posjeti našeg glavnog partnera u proizvodnji mlijeka, mljekaru Pađeni. Ova mljekara je lider u proizvodnji sireva u Republici Srpskoj i spada među značajnije prerađivače mlijeka u Bosni i Hercegovini. Mljekara Pađeni je savremno opremljen pogon koji ima dnevni kapacitet prerade do 50.000 litara svježeg mlijeka, koje se otkupljuje od oko 950 kooperanata sa područja 16 opština Hercegovine, Romanije i Podrinja.     

Veoma kvalitetna posjeta sa mnogo značajnih informacija. Naši farmeri su imali priliku da se upoznaju sa cijelim procesom proizvodnje, da čuju zašto su higijena i kvalitet mlijeka toliko bitni za kvalitet konačnih proizvoda. Direktor i vlasnik mljekare, g. Nenad Vukoje nam je poručio da i dalje radimo na unapređenju i kvaliteta i kvantiteta mlijeka, te da će taj trud biti nagrađen. Takođe zahvalio je i svoje lično ime projektu Sweden/USAID FARMA II za pomoć koju je dobilo naše Udruženje u svrhu jačanja naše proizvodnje. 

Stvarno prelijep dan, pun utisaka svih nas koji smo imali priliku da vidimo ovako jedan uređen pogon. Ovom prilikom bi zahvalili g. Nenadu Vukoji na ukazanoj podršci, g. Radovanu Babiću, g-đi Mariji Rogač, g. Radi Stajiću i svim radnicima mljekare Pađeni koji su imali vremena i strpljenja za nas. Takođe, zahvaljujemo projektu FARMA II i Opštini Kalinovik na iskrenoj podršci. 

Objavljeno  27.09.2020.